ಅಪರಿಚಿತಶವಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರನಡೆಸಲುಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೆರವು

ಬೆಳ್ತAಗಡಿತಾಲ್ಲೂಕಿನನಡಕನ್ಯಾಡಿಶೌರ್ಯತುರ್ತುಸ್ಪಂದನಾತಂಡದಸ್ವಯಂಸೇವಕರುದಿನಾಂಕ: 12.12.2022 ರಂದು ಕನ್ಯಾಡಿ ಸಮೀಪ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಪರಿಚಿ ತಮಹಿಳೆಯ ಶವದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು.

Share Article
Previous ಭೀಕರರಸ್ತೆಅಪಘಾತ; ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

Leave Your Comment

Connect With Us

Janajagruthi Vedike Regional Office Belthangady, Surendra Mansion Building, First floor, Near Syndicate Bank, Main Road, Belthangady – 574214  

Follow Us On

[mc4wp_form id="228"]

Contact Us

SKDRDP® ©2023 | All Rights Reserved